Eco&Law
» Нормативная база по отходамЕлектронні послуги
Ви маєте можливість отримати необхідну інформацію про правильне поводження з відходами та скористатися можливістю подачі відповідної електронної декларації в режимі он-лайн.


Меню
Навигация по Eco&Law


Погода

Веб-порталы
ecobanner
ecobanner
ecobanner
ecobanner
ecobanner


Новости Украины
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua
 
Архив
Декабрь 2017 (16)
Ноябрь 2017 (28)
Октябрь 2017 (60)
Сентябрь 2017 (69)
Август 2017 (74)
Июль 2017 (43)

ПОИСКОВЫЕ АПДЕЙТЫ
Апдейты Яndex тИЦ
27.12.201929.11.201929.10.2019


Апдейты Яndex выдачи
27.01.202025.01.202023.01.2020

Апдейты ЯКаталога
16.01.201820.12.201715.12.2017

Апдейты Google
26.11.201413.10.201428.05.2014


ПАРТНЕРЫНормативная база по отходам


Перелік Законів та підзаконних актів при поводженні з відходами та небезпечними хімічними речовинами

Діяльність у сфері поводження з відходами базується на виконанні вимог ст.55 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Законів України "Про відходи", "Про пестициди і агрохімікати", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про перевезення небезпечних вантажів", "Про металобрухт", "Про хімічні джерела струму" Закони України: "Про місцеві державні адміністрації" (ст.21 - повноваження у галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля, ст.20- повноваження в галузі містобудування, житл.-комун. господарства…) "Про місцеве самоврядування в Україні"( ст.33-повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони НПС), та інш. "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про екологічний аудит" забороняється проведення екологічного аудиту органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, особам, яким законом заборонено займатися підприємницькою діяльністю.


Європейські Директиви:
 • - Рамкова Директива про відходи 75/442/ЄЕС;
 • - Директива про небезпечні відходи 91/689/ЄЕС;
 • - Директива 99/61/ЄС про всеохоплююче запобігання забрудненню та його контроль (поширюється на деякі операції утилізації та видалення)
 • - Директива Ради 2000/76/ЄС про спалювання відходів;
 • - Директива Ради 1999/31/ЄС про захоронення відходів на полігонах;
 • - Директива Європейського парламенту та Ради від 20.12.1994 № 94/62/ЕС "Про упаковку та відходи упаковки".

 • Постанови Верховної Ради України:
 • - “Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища”, затвердженого постановою Верховної Ради України від 29.10.1992 № 2751-Х11;
 • - Постанова Верховної ради України від 04.11.2005 № 2169-ІУ " Про інформування громадськості з питань, що стосуються довкілля"
  Постанови Кабінету Міністрів України:
 • - від 20.06.1995 № 440 (із змінами) "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів" з Інструкцією, затвердженою Наказом Мінприроди від 30.07.02 № 294;
 • - від 03.08 1998 № 1218 (із змінами)"Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення і розміщення відходів"
 • - від 03.08.1998 № 1216 "Про затвердження порядку ведення реєстру місць видалення відходів" та "Інструкція про вміст і складання паспорта місць видалення відходів", затв. Наказом Мінекобезпеки від 14.01.99 р № 12
 • - від 26.07.2001 № 915 "Про впровадження системи збирання. сортування, транспортування. переробки та утилізації відходів як вторинної сировини";
 • - від 20.05.2009 № 508 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 915 (п.2 за погодженням з Державним комітетом статистики розробити форму подання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, що використовують пакувальні матеріали і тару, ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАХОДИ, ВЖИТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБИРАННЯ, ЗАГОТІВЛІ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ТАКИХ МАТЕРІАЛІВ І ТАРИ
 • - від 17 03. 2004 № 324 "Деякі питання щодо використання окремих видів відходів як вторинної сировини"(з тарифами на послуги збирання і заготівлі: мастил, шин, акумуляторів, відходів шкіри) - припинення дії: ПКМ від 03.09.2005 № 864
 • - від 03.08.1998 № 1217 "Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів";
 • - від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів";
 • - від 13.07.2000 № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленогопереліків відходів"
 • - від 27.07.1995 № 554 "Про перелік видів діяльності та об'єктів;
 • - від 01.11.1999 № 2034 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів";
 • - від 29 08. 2002 № 1288 "Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів та сам Державний реєстр потенційно небезпечних об`єктів;
 • - Критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 212;
 • - від 01.06.2002 № 294-р "Про створення промислової інфраструктури зі знищення заборонених і непридатних пестицидів";
 • - від 26.11.2008 № 723-р "Про деякі заходи щодо поліпшення роботи у сфері поводження з токсичними відходами".

 • Накази:
 • - Про затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ “Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари” та Інструкції щодо її заповнення наказ Мінприроди від 7 липня 2008 року № 342, зареєстрований в Мін’юсті 09.09.2008 за № 824/15515;
 • - Наказ Мінприроди від 04.11.2011 № 433, зареєстрованим у Мін’юсті України від 27 грудня 2011 р. за № 1549/20287 затверджені "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами";
 • - Наказ МНС від 06.08.2002 № 186 „Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки”.
 • - Наказ МНС від 23.02.2006 № 98 „Про затвердження Методики ідентифікації потенційно-небезпечних об’єктів”.

 • Методики, норми, правила:
 • - "Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства" затв. Наказом Мінекобезпеки України 27.10.1997 р. № 171 із змінами, затвердженими наказом Мінприроди України від 04.04.2007 № 149.
 • - "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення. ДСанПіН 2.2.7.029-99
 • - САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов
 • - Державний класифікатор відходів ДК – 005 – 1996 затверджений наказом Державного комітету по стандартизації, метрології і сертифікації від 29.02.1996 № 89.

 • Щодо контролю за станом худобомогильників і біотермічних ям:
 • - Закон України " Про ветеринарну медицину".
 • - Наказ Державного комітету ветеринарної медицини від 27.10.2008 № 232 "Про затвердження Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.01.2009 за № 85/16101)
 • .

  Powered by Eco&Law © 2013-2015